Om RPV

Robert Petersens Værktøjsmaskiner handler med brugte værktøjsmaskiner "Import / Eksport".

  • CNC Maskiner
  • Boremaskiner
  • Drejebænke
  • Fræsemaskiner
  • Gevindskærmemaskiner
  • Pladebearbejdning
  • Presser
  • Save
  • Slibemaskiner m.v.

Vurderinger udføres af Christian Høj Petersen som er beskikket inden for metalindustrien af Domstolsstyrelsen. Beskikkelsen har fundet sted i henhold til retsplejelovens § 404, stk. 3.