Udlejning

Udlejning af værktøjsmaskiner hos Robert Petersen Værktøjsmaskiner A/S

Vedrørende leje af maskinerne kan vi oplyse, at lejen andrager 35% p.a. af salgsprisen og at der forud indbetales et depositum på 3 måneders leje samt første måneds leje.

Minimum lejeperiode er 6 måneder.

Ved et eventuelt senere køb af maskinerne godtgøres 50% af den til enhver tid indbetalte leje.